Werkwijze

Wanneer u plannen heeft om te gaan bouwen of verbouwen, al is het nog in een begin stadium, is de eerste stap het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek met ons en dit is geheel vrijblijvend. 

Wij vinden het van groot belang om een goede relatie op te bouwen tussen de opdrachtgever en ons bureau, omdat dit altijd ten goede komt van het uit te voeren project. 

Wanneer u heeft besloten om met ons verder te gaan, maken we afspraken over de verdere procedure en de bijhorende kosten. Voorafgaand aan de ontwerpfase wordt eerst het programma van eisen opgesteld (dus uw wensen en budget). 

Wij toetsen eerst uw programma van eisen/wensen aan het bestemmingsplan en de welstandsnota van de desbetreffende gemeente.