Nieuwe regelgeving vergunningvrij bouwen / WABO»

Gepubliceerd op 03-01-2017

Sinds 1 november 2014 zijn de regels voor vergunningvrij bouwen aangepast. Met de nieuwe regels zijn een aantal politieke wensen ingevuld – zoals eenvoudiger herbestemmen door uitbreiden van de kruimellijst en vergunningvrije mantelzorgwoningen – en wordt het vergunningvrij bouwen van bijbehorende bouwwerken verder verruimd. Na de inwerkingtreding van de nieuwe regels mag er 4 meter worden uitgebouwd – in plaats van 2,5 meter – en is ook een puntdak op een bijgebouw onder voorwaarden toegestaan. Is er sprake van een groot perceel / erf? Dan mogen meer vierkante meters vergunningvrij bebouwd worden. De nieuwe regels bieden burgers en bedrijfsleven meer ruimte om vergunningvrij te bouwen.